Werken met oog voor mens en milieu

Duurzaam ondernemen staat bij SchreudersGroen voorop. Zo proberen wij de aanleg zo te plannen dat de inzet van zware machines tot een minimum wordt beperkt.

Voor een aantal kleinere machines gebruiken wij uitsluitend hoogwaardige brandstoffen welke nagenoeg vrij zijn van gezondheid schadende substanties zoals benzol, aromaten of zwavel. Daardoor wordt de schadelijke uitstoot van deze machines duidelijk gereduceerd.

De meeste kleine machines worden elektrisch aangedreven en zijn dus emissieloos. SchreudersGroen streeft naar het terugdringen van fossiel brandstofgebruik: we houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en proberen daarin zoveel mogelijk voorop te lopen.

Ons kantoor te Tiel is voorzien van zonnepanelen.

SchreudersGroen heeft de hoogste trede (5) op de CO2 prestatieladder.