Speelterreinen

Ook de inrichting en het onderhoud van speelterreinen en -toestellen is bij SchreudersGroen in goede handen. Een in de omgeving geintegreerd speelterrein, naadloos in elkaar overlopend, waar kinderen veilig en met plezier kunnen ravotten en rennen.

Kinderen spelend laten leren en ontdekken is een vak apart. Wij houden rekening met de verschillende leeftijden en verwerken dit in het ontwerp.

De dienstverlening van SchreudersGroen bestrijkt hierin verschillende terreinen. Wij zorgen voor ontwerp en aanleg. Voorts kunnen wij inspecteren, adviseren, onderhoud plegen en waar nodig reparaties verrichten. U ontvangt na aanleg een logboek, waarin door middel van invulformulieren duidelijk en overzichtelijk het onderhoud, de controles en de reparaties worden bijgehouden. Op deze manier voldoet u aan de wettelijke richtlijnen.