Inleiding
SchreudersGroen streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij hebben het beleid voor
duurzaam ondernemen, doelstellingen en acties geformuleerd om continue te werken aan verbetering
van behaalde resultaten. Dit verwezenlijken wij onder andere door deelname aan de CO2
Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan
aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering
van projecten. Het gaat daarbij met name om het gebruik van duurzame energie, energiebesparing en
efficiënt gebruik van transportmiddelen.
SchreudersGroen B.V. heeft het hoogste niveau (5) op de CO2-Prestatieladder.

CO2-reductieplan en voortgang h1 2021 SchreudersGroen

CO2-reductieplan en voortgang heel 2021

CO2-reductieplan en voortgang h1 2022 SchreudersGroen

CO2-reductieplan en voortgang heel 2022

Communicatiebericht heel 2022

Participatiedocument